Zajęcia dodatkowe

 W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia:

• J. angielski – 2 razy w tygodniu, w grupach młodszych 15 min./w grupach starszych 30 min. zajęć dydaktycznych 

• Terapia logopedyczna - indywidualna oraz grupowa, porady i konsultacje dla rodziców
 

• Zajęcia z pedagogiem specjalnym - indywidualne oraz grupowe, porady i konsultacje dla rodziców

• Zajęcia z psychologiem - indywidualne oraz grupowe, porady i konsultacje dla rodziców

• Religia - dwa razy w tygodniu, w grupach starszych, na wniosek rodziców


Zajęcia finansowane przez Gminę Miejską Kraków:

  • warsztaty muzyczno - rytmiczne (dla wszystkich dzieci w przedszkolu)

  • warsztaty z robotyki (dla dzieci starszych grup)

  • warsztaty z ceramiki (dla dzieci młodszych grup)


Ponadto dzieci mają możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach kreatywnych stymulujących indywidualny rozwój i określających osobiste predyspozycje i zainteresowania, są to m.in. koło plastyczne "Mali Artyści", Zumba Kids oraz Zespół Taneczny „Małe Lajkoniki”.

O nas Oferta przedszkola Zajęcia dodatkowe
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe