Dyżur wakacyjny

Informujemy, że Samorządowe Przedszkole nr 87 "Lajkonik" zgodnie z harmonogramem przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach w 2024 r. bedzie nieczynne w miesiącu lipcu. Dyżur wakacyjny nasze przedszkole pełni w miesiacu sierpniu. 

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach w 2024 r.

Zgłoszenia na dyżur dla dzieci z Przedszkola nr 87 odbędą się w dniach od 4.03.2024 r. do 8.03.2024 r.

Wnioski nalezy pobrać w sekretariacie przedszkola lub na stronie przedszkola w zakładce Przydatne Druki i złożyć w sekretariacie w godzinach jego pracy w ustalonym terminie. Złożenie wniosku zapisu jest jednoznaczne z zapisem dziecka na dyżur. 

Prosimy Rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych ustala sie plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników, jak również udostępnia wolne miejsca dla dzieci z innych przedszkoli, które w tym roku ze względu na remonty nie pełnią dyżuru. 

Dzieci z innych przedszkoli , w miare wolnych miejsc, będzie można zgłaszać w dniach od 2.04.2024 r. do dnia 05.04.2024 r. Wnioski wypełnione , potwierdzone przez przedszkole macierzyste (pieczątka przedszkola macierzystego) przyjmowane będa wyłącznie w sekretariacie , w godzinach jego pracy (decyduje kolejność zgłoszeń). 

Godziny pracy sekretariatu 

Dla rodziców Dyżur wakacyjny
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe