Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka - prowadzimy działania logopedyczne, prozdrowotne, proekologiczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (strona internetowa, wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania, zajęcia otwarte, festyny, pogadanki, zebrania, prelekcje).
Praca wychowawczo- dydaktyczno–opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

Stosujemy tradycyjne metody i formy pracy oparte na metodyce  wychowania przedszkolnego oraz nowoczesne rozwiązania, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów.

 

INNOWACYJNE DZIAŁANIA 

* Zajęcia prowadzone Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz

* Zajęcia matematyczne prowadzone wg. programu „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczy-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

* Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

* Zajęcia metodą projektu

* Ćwiczenia gimnastyczne metodami twórczymi C. Orffa, R. Labana, A. i M. Kniessów, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

* Zajęcia z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy Klanza

*Zajęcia rytmiczne, taneczne, ekspresji ruchowej  C. Orffa, B. Strauss, E. J. Dalcroze'a

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLA 

·       Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

·       Jesienne spotkanie – Dzień Pieczonego Ziemniaka

·       Pasowanie na przedszkolaka

·       Dzień Pluszowego Misia

·       Mikołajki

·       Spotkanie wigilijne

·       Dzień Babci i Dziadka

·       Bal Karnawałowy

·       Powitanie wiosny – happening wiosenny

·       Przedszkolaki z biało – czerwoną – pochód przedszkolaków

·       Dzień Mamy i Taty

·       Dzień Dziecka

·       Piknik rodzinny

·       Teatr Rodzice – Dzieciom

·       Uroczyste pożegnanie przedszkola

O nas Oferta przedszkola Oferta edukacyjna
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe